Kontaktujte nás

napište nám e-mail, nebo využijte kontaktní formulář – ozveme se Vám co nejdříve zpět
* povinné údaje

Zaměstnání a podnikání

Pokud jste se rozhodli na území České republiky pracovat nebo podnikat, musíte se vybavit řadou úředních dokumentů, potvrzení a získat Pracovní povolení nebo Živnostenský list / Živnostenské oprávnění. Veškeré služby spojené s tímto postupem vyřídíme za Vás. Zařídíme veškeré dokumenty na základě plné moci a uděláme vše pro to, abyste získali potřebná rozhodnutí. Vše zajistíme v co nejkratším čase a Vy se vyhnete možným chybným krokům z neznalosti, ať už žádáte o Pracovní povolení nebo Živnostenský list.


Zaměstnání – chcete-li jako cizinec na území ČR legálně pracovat, musíte nejprve získat Pracovní povolení, které je základním dokumentem k získání povolení k pobytu (víza) za účelem zaměstnání. Tato povinnost platí pro udělení Krátkodobého víza i Dlouhodobého víza. Při vydávání povolení k zaměstnání Úřad práce přihlíží k momentální situaci na trhu práce.

Podnikání – pokud se rozhodnete v ČR podnikat, potřebujete být registrováni v Živnostenském rejstříku. V ČR můžete pobývat jako účastník právnické osoby (jednatel, společník obchodní společnosti, komplementář, člen představenstva, člen dozorčí rady, člen družstva). Na základě Živnostenského oprávnění nebo jako právnická osoba (koncesní listina) můžete získat povolení k Dlouhodobému pobytu nebo jeho prodloužení.

easyVisa vám pomůže zařídit

Pracovní povolení

Pro koho je určeno:
Pro cizince z 3. zemí, pokud budou v ČR pracovat na základě zaměstnanecké pracovní smlouvy. Je možno jej získat pouze ve spolupráci s budoucím zaměstnavatelem.

Potřebné podklady:
Žádost o Pracovní povolení se podává na tiskopisech k tomu určených a je potřeba ji doložit dokladem o profesní způsobilosti, fotografií a poplatkem v kolcích.

Termíny:
Doba pro vyřízení Pracovního povolení je minimálně 30 dnů. Shromáždit potřebné podklady trvá cca 14 dnů, pokud cizinci netrvá déle zajistit doklad o vzdělání.

Praktické informace:
V současné době je Pracovní povolení vydáváno maximálně na 1 rok. Náhradou za Pracovní povolení je Modrá karta.

Naše služby:
Zajišťujeme vyřízení veškerých dokumentů u českých úřadů, jejich překlady a pomoc se získáním dokladu o profesní způsobilosti. Celý proces můžeme kompletně zajistit na základě plné moci.

Modrá karta

Pro koho je určeno:
Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Pro získání Modré karty je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

Potřebné podklady:
Pro získání Modré karty je potřeba předložit: pracovní smlouvu, doklady k prokázání kvalifikace, doklad o zajištění ubytování, výpis z rejstříku trestů, fotografie, pas.

Termíny:
O žádosti o Modrou kartu by mělo být rozhodnuto během 2 měsíců.

Praktické informace:
Modrá karta je platná na území Evropské unie, je tedy výhodná pro žadatele s vyhledávanou kvalifikací.

Naše služby:
Zajistíme kompletní přípravu podkladů pro podání žádosti o Modrou kartu, včetně pomoci se získáním dokladu o beztrestnosti. Po získání víza do ČR provedeme žadatele po příjezdu procesem registrace a převzetí Modré karty.

Zelená karta

Pro koho je určeno:
Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Získání Zelené karty je umožněno pouze cizincům z některých zemí.

Potřebné podklady:
Pro získání Zelené karty je potřeba předložit: doklady k prokázání kvalifikace, doklad o zajištění ubytování, výpis z rejstříku trestů, fotografie, pas.

Termíny:
O žádosti o Zelenou kartu by mělo být rozhodnuto během 2 měsíců.

Praktické informace:
Zelená karta je výhodnější než proces Pracovního povolení, protože její získání trvá kratší dobu. Nevýhodou je, že je vhodná pouze pro cizince z některých zemí.

Naše služby:
Zajistíme kompletní přípravu podkladů pro podání žádosti o Zelenou kartu, včetně pomoci se získáním dokladu o beztrestnosti. Po získání víza do ČR provedeme žadatele po příjezdu procesem registrace a převzetí Zelené karty.

Živnostenský list pro cizince

Pro koho je určeno:
Pokud chce cizinec (z 3. země i EU) v České republice podnikat, potřebuje založit firmu (společnost s ručením omezeným) nebo získat Živnostenské oprávnění.

Potřebné podklady:
Pro získání Živnostenského listu/oprávnění potřebujete: žádost (Jednotný registrační formulář), výpis z rejstříku trestů, potvrzení o ubytování a místě podnikání, pas.

Termíny:
Rozhodnutí Živnostenského úřadu trvá 5 dní. Na shromáždění potřebných podkladů je potřeba zhruba 14 dní, nejdéle se obvykle čeká na výpis z rejstříku trestů cizince.

Praktické informace:
Je také nutné se registrovat na Finančním úřadu a České správě sociálního zabezpečení.

Naše služby:
Naše služby obsahují zajištění všech potřebných dokumentů k získání Živnostenského oprávnění a pomoc se získáním dokladu o beztrestnosti. Celý proces zajistíme kompletně na základě plné moci.

Pojištění cizinců

Pro koho je určeno:
Každý cizinec, který chce pobývat v České republice, musí být pojištěn. U cizinců, kteří v ČR pobývají na základě Pracovního povolení, zajišťuje zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Praktické informace:
Zdravotní pojištění cizinců má po novelizaci Cizineckého zákona v roce 2011 dvě úrovně (ve zjednodušeném výkladu). Pojištění pro Vízum musí být sjednáno u pojišťovny oprávněné sjednávat pojištění pro ČR a Schengen, případně u pojišťovny oprávněné sjednávat pojištění v jeho domovské zemi. Pojištění pro Povolení k pobytu musí být sjednáno u pojišťovny oprávněné sjednávat pojištění na území ČR a musí být v rozsahu komplexní péče.

Naše služby:
Našim klientům nabízíme zdravotní pojištění cizinců od Slavia pojišťovna a.s. Podle potřeby sjednáváme pojištění pro Nutnou a neodkladnou péči nebo Komplexní. Ceny za pojištění cizinců u Slavia pojišťovna jsou velmi přijatelně nastaveny vzhledem k počtu smluvních zdravotnických zařízení.

14let vstřícných služeb zákazníkům

garantovaná ochrana osobních dat