Kontaktujte nás

napište nám e-mail, nebo využijte kontaktní formulář – ozveme se Vám co nejdříve zpět
* povinné údaje

Zaměstnanecká vízová a pobytová agenda

Specializujeme se na vízovou problematiku společností zaměstnávající cizince, například jazykových škol, zaměstnávajících velké množství zahraničních učitelů, nebo poboček mezinárodních firem, kde pracují manažeři a specialisté z celého světa. Vedeme průběžnou agendu víz a pracovních povolení zahraničních zaměstnanců: vyřizujeme víza pro nové žadatele a následně se staráme o prodloužení platnosti dokumentů. Evidujeme termíny a aktivně zahajujeme potřebné kroky. S našimi partnery spolupracujeme dlouhodobě, na základě smlouvy a cenového plánu zpracovaného na míru.


Postaráme se o Vaše zahraniční zaměstnance nebo členy vedení při zajištění víza potřebného pro pobyt a práci v ČR. Při využití služeb naší společnosti získáte komplexní službu a vyhnete se chybám z neznalosti složitých úředních procesů.

easyVisa vám pomůže zařídit

Pracovní povolení

Pro koho je určeno:
ro cizince z 3. zemí, pokud budou v ČR pracovat na základě vyslání mateřskou firmou nebo podnikat.

Potřebné podklady:
Žádost o Pracovní povolení se podává na tiskopisech k tomu určených a je potřeba ji doložit dokladem o profesní způsobilosti, fotografií a poplatkem v kolcích.

Termíny:
Doba pro vyřízení Pracovního povolení je minimálně 30 dnů. Shromáždit potřebné podklady trvá cca 14 dnů, pokud cizinci netrvá déle zajistit doklad o vzdělání.

Praktické informace:
Pracovní povolení může být vydáno až na 2 roky. Náhradou za Pracovní povolení je Modrá karta nebo Zaměstnanecká karta.

Naše služby:
Zajišťujeme vyřízení veškerých dokumentů u českých úřadů, jejich překlady a pomoc se získáním dokladu o profesní způsobilosti. Celý proces můžeme kompletně zajistit na základě plné moci.

Dlouhodobé vízum, krátkodobé vízum

Pro koho je určeno:
Pro cizince z 3. zemí. Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR, resp. území smluvních stran schengenského společenství, a k vycestování z něho. Vízum se povoluje vždy za konkrétním účelem. Nejčastějšími účely jsou:

  • za účelem turistiky (typicky krátkodobé vízum)
  • za účelem návštěvy (pozvání)
  • za účelem sportu (např. pro hráče klubových soutěží)
  • za účelem studia
  • za účelem zaměstnání a vědeckého výzkumu
  • za účelem podnikání
  • za účelem sloučení rodiny
  • za účelem obchodní cesty (někdy nazývané „Business Visa“)

Potřebné podklady:
Kromě vyplněné žádosti o vízum je potřeba doložit účel pobytu (pracovní povolení, potvrzené pozvání, zájezd od cestovní kanceláře, potvrzení školního zařízení…), beztrestnost (výpis z trestního registru), doklad o zajištění ubytování, cestovní zdravotní pojištění a případně prostředky pro obživu. K žádosti se přikládají aktuální fotografie a pas a na ambasádě je potřeba uhradit poplatek.

Termíny:
O krátkodobém vízu rozhoduje ambasáda během 7 – 15ti dnů. O dlouhodobém vízu se rozhodne v termínu 90ti dnů, ve zvlášť složitých případech do 120ti dnů. Kompletace podkladů trvá cca 14 dní, nejdéle se obvykle čeká na získání výpisu z rejstříku trestů ze zahraničí.

Praktické informace:
Krátkodobé vízum je nyní tzv. schengenské a je na něj možno pobývat v kterékoliv zemi schengenského prostoru. Na dlouhodobé vízum je možno pobývat 90 dnů z každých 180ti dnů v jiné zemi schengenského prostoru.

Naše služby:
Obsahují zajištění všech potřebných dokumentů, včetně pomoci se získáním dokladů o beztrestnosti a jejich překlady. Zajistíme i platné zdravotní pojištění. Vyřízení dokumentů pro získání víza (kromě výpisu z rejstříku trestů) realizujeme na základě plné moci, žádost na ambasádě musí podat žadatel osobně.

Modrá karta

Pro koho je určeno:
Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Pro získání Modré karty je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

Potřebné podklady:
Pro získání Modré karty je potřeba předložit: pracovní smlouvu, doklady k prokázání kvalifikace, doklad o zajištění ubytování, výpis z rejstříku trestů, fotografie, pas.

Termíny:
O žádosti o Modrou kartu by mělo být rozhodnuto během 2 měsíců.

Praktické informace:
Modrá karta je platná na území Evropské unie, je tedy výhodná pro žadatele s vyhledávanou kvalifikací.

Naše služby:
Zajistíme kompletní přípravu podkladů pro podání žádosti o Modrou kartu, včetně pomoci se získáním dokladu o beztrestnosti. Po získání víza do ČR provedeme žadatele po příjezdu procesem registrace a převzetí Modré karty.

Zaměstnanecká karta

Co to je a pro koho je určeno:
Zaměstnanecká karta je nový druh jednotného povolení, které držitele opravňuje dlouhodobě pobývat na území ČR za účelem zaměstnání a vykonávat práci na pracovní pozici, pro kterou byla karta vydána. Nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nebudou vydávány.

Potřebné podklady:
Pro získání Zaměstnanecké karty je potřeba prokázat kvalifikaci a doložit smlouvu s budoucím zaměstnavatelem. Zaměstnanecká karta je stejně jako pracovní povolení vydávána pouze na konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele.

Termíny:
O žádosti o Zaměstnaneckou kartu by mělo být rozhodnuto během 2 měsíců.

Praktické informace:
Zaměstnanecká karta opravňuje pouze k zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele na schválené pracovní pozici.

Naše služby:
Zajistíme kompletní přípravu podkladů pro podání žádosti o Zaměstnaneckou kartu, včetně pomoci se získáním dokladu o beztrestnosti. Po získání víza do ČR provedeme žadatele po příjezdu procesem registrace a převzetí karty.

Dlouhodobý pobyt/pobytový průkaz

Pro koho je určeno:
Pro cizince z 3. zemí, u kterých účel pobytu trvá a kteří chtějí pobývat v České republice i po době platnosti uděleného víza. Pokud cizinec požádá o prodloužení pobytu v České republice, je mu udělen tzv. Dlouhodobý pobyt (pokud má splněné všechny zákonné náležitosti).

Potřebné podklady:
Podklady pro získání/obnovu Dlouhodobého pobytu: doklad o účelu pobytu (pracovní povolení, potvrzené pozvání, potvrzení školního zařízení…), doklad o zajištění ubytování, komplexní zdravotní pojištění a případně prostředky pro obživu nebo doložení příjmu. K žádosti se přikládají aktuální fotografie a pas a při převzetí povoleného pobytu je potřeba uhradit poplatek.

Termíny:
Zákonný termín pro vyřízení žádosti o Dlouhodobý pobyt je 60 dnů, při prodloužení Dlouhodobého pobytu 30 dnů.

Praktické informace:
Od května 2011 jsou Pobytové štítky vylepované do pasu postupně nahrazovány Pobytovým průkazem, resp. Průkazem k pobytu cizinců. Tyto průkazy obsahují biometrické prvky (fotka, otisky prstů).

Naše služby:
Připravíme veškeré potřebné dokumenty k získání Povolení k pobytu. Zajistíme i platné zdravotní pojištění. Celý proces můžeme vykonat kompletně na základě plné moci, u některých podání a převzetí Povolení k pobytu/Průkazu k pobytu cizinců je vyžadována osobní přítomnost žadatele. V tomto případě zajistíme termín návštěvy a osobní asistenci (tlumočení).

22let vstřícných služeb zákazníkům

garantovaná ochrana osobních dat